Tim Hoefman

bvba

Verwarming

U kan bij ons terecht voor:
  • Centrale verwarming
  • Vloerverwarming

Centrale verwarming

Bij centrale verwarming wordt de warmte, die nodig is voor het opwarmen van de ruimtes in huis, centraal opgewekt en met behulp van bijvoorbeeld water overgebracht naar deze ruimtes. Meestal wordt het systeem gebruikt waarbij radiatoren warmte krijgen toegevoerd via stoom- of warmwaterleidingen van de centrale verwarming.

Wat doet de centrale verwarming in dit proces?

Een centrale verwarming zorgt voor warm water waarmee de ruimtes verwarmd worden. Daarnaast zorgt een centrale verwarming voor warm tapwater. Een CV-ketel verhit het water middels een brander en een circulatiepomp zorgt er vervolgens voor dat het warme water het circuit wordt ingepompt.

Hoe wordt het rendement van uw centrale verwaming bepaald?

De hoeveelheid energie die wordt omgezet in nuttige warmte, bepaalt het rendement. Als minimaal 90% van de energie wordt benut, is er sprake van Hoog Rendement. Voor de hoogst mogelijke klasse, HR107, moet minimaal 96% worden benut. De besparing met deze centrale verwarming-systemen kan oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.

Een rendement van 100% is niet het maximale. Er is een aanzienlijk beter resultaat te boeken door gebruik te maken van een warmtepomp. Deze pomp maakt gebruik van de warmte uit een groot reservoir, bijvoorbeeld de buitenlucht of een ondergrondse waterhoudende laag.

Wat betekenen de verschillende labels?

De centrale verwarming-systemen van Daalderop voldoen aan verschillende keurmerken. Er zijn vijf verschillende labels:

  • HR-label: Het HR-label geeft aan dat de ketels Hoogrendementsketels zijn. Alle centrale verwarming-systemen van Daalderop hebben het hoogst mogelijke HR-label; HR107.
  • SV-label: SV staat voor Schonere Verbranding. Centrale verwarmingsketels met dit label hebben een geavanceerde brander, waardoor de NOx-uitstoot geminimaliseerd wordt.
  • NZ-label: Ketels met dit label kunnen het water uit een zonneboiler naverwarmen (Naverwarmer Zonneboiler). Dit is nodig wanneer het water in de zonneboiler nog niet de juiste temperatuur heeft. De CV-ketel kan dit water dan naverwarmen.
  • CW-label: Het CW-label staat voor Comfort Warm Water. Hiervoor moet de centrale verwarming voldoen aan belangrijke basiseisen zoals wachttijd en rendement. Er bestaan zes labels; van CW1 tot en met CW6. Alle CV-ketels van Daalderop beschikken minimaal over het label CW4.

Vloerverwarming

Een onzichtbare warmtebron die zich onder de vloer bevindt. Vloerverwarming stelt dus geen beperkingen aan de inrichting van uw ruimte waardoor u uw oppervlak volledig kan benutten. Bovendien geeft vloerverwarming een groter comfortgevoel dan bijvoorbeeld radiatoren en daar moet je dan wel iets meer voor neertellen. Deze verwarmingsmethode is perfect geschikt voor nieuwbouw, maar wordt beduidend minder gebruikt bij verbouwingen omdat er voor de installatie van het systeem ingrijpende werkzaamheden nodig zijn.

Hoe werkt vloerverwarming ?

Via straling. Het warm water dat door uw ketel wordt geproduceerd, wordt doorheen verwarmingsbuizen gestuurd. Deze verwarmingsbuizen kunnen zowel worden ingewerkt in de dekvloer (chape) (natte systemen), als verzonken worden in een voorgevormde isolatieplaat, al of niet onder de chape (droge systemen). De dekvloer moet wel voldoende dik zijn om eventuele barsten in de vloer te voorkomen.

Kenmerken van vloerverwarming

  • Omdat vloerverwarming een hoge thermische traagheid heeft, is de opwarmtijd zeer lang. Dit kan eventueel eenvoudig gecompenseerd worden door het plaatsen van extra radiatoren of convectoren.
  • Omdat vloerverwarming werkt op basis van warm water op lage temperatuur, zal u aanzienlijk minder energie verbruiken en dat zal u merken aan uw portefeuille !
  • Door de stralingswarmte veroorzaakt vloerverwarming geen onaagename luchtverplaatsingen (zoals bv. tocht), wat wel het geval is bij radiatoren. Het tochtgevoel verdwijnt volledig met vloerverwarming en maakt plaats voor een optimaal comfortgevoel.
  • De meeste vloerafwerkingen zijn mogelijk in combinatie met vloerverwarming (tegels, parket, vinyl, kurk,...) en daar dient reeds van bij het ontwerp rekening mee gehouden te worden.